Hot News :
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางธันยกานต์ ศรีชาลี

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

061-5719099

นายพงศ์ดิษฐา มรดก

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

088-5906829

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสุวิมล ปาปะตัง

ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุชภาพ

083-6653475

นายธนวรรธณ์ สุทาสี

จ้างเหมาบริการ
(ช่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

095-5612415

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ