Hot News :

<!— Header —->

กองคลัง

<!— Rows 1 —->

นายสุชาติ จำรัส

ผู้อำนวยการกองคลัง

089-7081995

<!— Header 1 —->

พนักงานส่วนตำบล

<!— Rows 2 —->

นางสาวชนิกา อัคคปัสสา

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

085-4143486

นางกัณฑ์ฏิญาภา มุทาพร

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฎิบัติการ

085-4953955

ว่าง

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

<!— Rows 3 —->

นางสาวขจรจิตร ทองเกลียว

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 
พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

<!— Rows 4 —->

นางสาวอัจฉรา เพ็ญนุ

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

นางสาวมณีรินทร์ หิรัญพันธ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

089-6263938

นายวัฒนา ทองรักษา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

089-0141235

<!— Rows 5 —->

 
 

นางสาวเพ็ญนภา ปัสนา

จ้างเหมาบริการ (ช่วยงานกองคลัง)

096-9390194

นายเริงฤทธิ์ คำชะไมตรี

จ้างเหมาบริการ (ช่วยงานจัดเก็บรายได้)

085-5414385

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ