Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

รวมน้ำใจให้กิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช นำโดยนางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช นายปัญญาปกร วิรักขะโม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ร่วมมอบจักรยาน จำนวน 3 คัน ในกิจกรรม รวมน้ำใจให้กิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม ณ ลานหน้าสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

[ 15-11-2565 ] Hits:8

งานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ร่วมสืบสานประเพณี วันลอยกระทง ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  

[ 08-11-2565 ] Hits:35

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

บริการออนไลน์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ