สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบเพนื่องจากภาวะน้ำท่วมในเขตตำบลเมืองเดช

วันที่ 2 ตุลาคม 2565 นางสุจิตรา พันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช นายประพัฒน์ พาพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นายวัชระ นวลอินทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้นำถุงยังชีพส่งผู้ประสบภัยพายุโนรู หากครอบครัวผู้ประสบภัย ไม่มีรายชื่อรับถุงยังชีพ เนื่องจากอาจเกิดการผิดพลาดจากการประสานงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย และขอประสานกับผู้นำ เพื่อให้ทุกครัวเรือนต้องได้รับการช่วยเหลือ

[ 03-10-2565 ] Hits:2

กิจกรรมการมอบการปรับสภาพบ้านคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 26 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช นำโดยนางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช มอบหมายให้นายนิพนธ์ พื้นชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช นายสุรพงษ์ เพิ่มสมบัติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช นางสาวเยาวรัตน์ รูปคม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช หมู่ที่ 18 และ หมู่ที่ 30 ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมการมอบการปรับสภาพบ้านคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมู่ 18...

[ 26-09-2565 ] Hits:19

การรณรงค์ สวมมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น

 เพื่อเป็นการป้องกันการบาดเจ็บและสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง ด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช   

[ 22-09-2565 ] Hits:13

โครงการพัฒนาองค์กร (OD) ของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 14 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช โดยนางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช มอบหมายให้ นายสุรพงษ์ เพิ่มสมบัติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ดำเนินโครงการพัฒนาองค์กร (OD) ของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 14-16 กัยนายน 2565 ณ โรงแรม แลโขง ริเวอร์ รีสอร์ท...

[ 14-09-2565 ] Hits:22

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

บริการออนไลน์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ