สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

โครงการสูงวัยใจเป็นสุข ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 24 มกราคม 2565 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายก อบต.เมืองเดช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสุรพงษ์ เพิ่มสมบัติ รองนายก อบต.เมืองเดชหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการสูงวัยใจเป็นสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพมีการแลกเปลี่ยนความรู้สำหรับกลุ่มผู้สูงวัย ให้ผู้สูงอายุมีความสุข สบายใจ ไม่รู้สึกเคร่งเครียด ได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนผู้สูงอายุในวัยใกล้เคียงกัน ให้ผู้สูงอายุทุกคนได้แสดงศักยภาพ จากประสบการณ์ที่มีอยู่ในตัวอยู่แล้วและมีความสุขกับการได้ทำกิจกรรมกับคนอาวุโสในวัยที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งการออกกำลังกาย สันทนาการ ส่งผลดีทางต่ออารมณ์และจิตใจของผู้สูงอายุ เพื่อให้ใช้ชีวิตในบั้นปลายอย่างมีความสุข โดยบูรณาการร่วมกับ กศน.เดชอุดม...

[ 24-01-2566 ] Hits:2

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีเรื่องเพื่อพิจรารณา ขอความเห็นชอบดังนี้ 1.การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 2.ขอความเห็นชอบโครงการชลประทานอุบลราชธานี และเรื่องอื่นๆ 1.โครงการทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566 2.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

[ 27-12-2565 ] Hits:31

โครงการรู้ทัน เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปี 2566

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช นำโดยนางสุจิตรา พาพันธ์ นายก อบต.เมืองเดช มอบหมายให้ นายสุรพงษ์ เพิ่มสมบัติ รองนายก อบต.เมืองเดช นางสาวเยาวรัตน์ รูปคม รองปลัด อบต.เมืองเดช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล จัดอบรม โครงการรู้ทัน เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสมสะอาด ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม...

[ 16-12-2565 ] Hits:54

องค์การริหารส่วนตำบลเมืองเดช เข้ารับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ให้ไว้เพื่อแสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เป็นหน่วยงานที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช นำโดย นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เข้ารับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ให้ไว้เพื่อแสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เป็นหน่วยงานที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ AA

[ 09-12-2565 ] Hits:26

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

บริการออนไลน์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ