โครงการฝึกอบรมการจัดการน้ำเสียชุมชน สร้างจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ได้ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายชุมชนเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ

วันพฤหัสบดี, 01 กันยายน 2565 10:42
วันที่ 1 กันยายน 2565 นายสุรพงษ์ เพิ่มสมบัติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้รับมอบหมายจาก นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เข้ารับการฝึกอบรมการจัดการน้ำเสียชุมชน สร้างจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ได้
ตลอดจนการสร้างเครือข่ายชุมชนเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

บริการออนไลน์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ