Hot News :

กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด Big Cleaning Day ประจำปี 2565

วันอังคาร, 28 ธันวาคม 2564 11:36
วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป จ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด Big Cleaning Day ประจำปี 2565 เพื่อจัดให้มีภูมิทัศน์สะอาด สวยงามต่อผู้พบเห็น ตลอดจนเป็นการสร้างความพึงพอใจของประชาชนที่สัญจรไปมา ณ บริเวณถนนบ้านโคกเถื่อนช้าง ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ