นางสุจิตรา พาพันธ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายปัญญาปกร วิรักขะโม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

พี่น้องชาวตำบลเมืองเดช มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 15 กันยายน 2563 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร่สวนตำบลเมืองเดช ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

[ 16-09-2563 ] Hits:21

โครงการกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2563 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เปิดโครงการกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ บริเวณแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 16 บ้านแขมเจริญ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีสมาชิก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่และนักเรียนโรงเรียนบ้านแขมเจริญเข้าร่วมโครงการ ฯ จัดโดย งานวิชาการเกษตรสำนักงานปลัด อบต.เมืองเดช

[ 16-09-2563 ] Hits:13

โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เปิดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย สำนักงานปลัด อบต.เมืองเดช

[ 03-09-2563 ] Hits:25

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Mostly Cloudy

20°C

อุบลราชธานี

Mostly Cloudy

Humidity: 74%

Wind: 28.97 km/h

 • 04 Jan 2019

  Mostly Cloudy 30°C 18°C

 • 05 Jan 2019

  Mostly Cloudy 32°C 20°C

Map

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ