Print this page

26 มิถุนายน 2565 วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันพฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2565 15:56
 อบต.เมืองเดช ประชาสัมพันธ์และรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู่เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันอาทิตย์ 26 มิถุนายน 2565 ที่จะถึงนี้ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดที่นับวันยิ่งมากขึ้นทุกวัน